Bienvenidos al ayuntamiento de Cospeito

Cospeito está situado en la comarca de Terra Cha, a 28 km de distancia de la capital provincial. Dentro del municipio destaca la laguna de Cospeito, humedal con presencia de aves como la avefría, pato silbón, garzas y otras especies de interés para los aficionados a la ornitología y amantes de la naturaleza.
Saludo del Alcalde

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL

Aprobado inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal, por Acordo do Pleno de data 13 de decembro do 2019, de conformidade cos artigos 60.6 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia sométese a información pública polo prazo de dous meses a contar desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio no diario oficial de Galicia.

Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais, para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes ou obter copias. Así mesmo, estará a disposición na sede electrónica deste Concello 

NOTICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE COSPEITO

Toda la actualidad: avisos, noticias y eventos de interés...

Museo de las aves

Puedes hacer tu reserva para visitar el museo enviando un correo a la siguiente dirección
Reservar!ENTRAR

CONOCE COSPEITO

Flora, fauna, naturaleza...

Cospeito

«De ouro e sobre ondas de azur e prata, unha cruz floronada de gules, cargada de cinco veneras de prata; mantelado de gules con dúas torres de ouro. Ao timbre, coroa real pechada.»

Contacto

Avenida da Terra Chá, 29
Cospeito(Lugo)
Tlf: 982 52 00 01
Mail: concellodecospeito@concellodecospeito.es

Mapa de situación