Bienvenidos al ayuntamiento de Cospeito

Cospeito está situado en la comarca de Terra Cha, a 28 km de distancia de la capital provincial. Dentro del municipio destaca la laguna de Cospeito, humedal con presencia de aves como la avefría, pato silbón, garzas y otras especies de interés para los aficionados a la ornitología y amantes de la naturaleza.
Saludo del Alcalde

ATENCIÓN A LOS HORARIOS!!

CAMPAMENTOS DE VERANO

“COSPEITO EN CLAVE DE XÉNERO: ELAS”

É unha iniciativa de igualdade que inclúe actividades vinculadas co arte, a igualdade, a educación e a música e que nace co obxectivo de visibilizar e homenaxear a algunhas desas grandes mulleres pioneiras na historia que quixeron cambiar o rumbo da súa vida en prol da igualdade e da xustiza social e tamén a 9 mulleres do noso concello do rural galego mostrando como foi mudando o papel da muller ao longo da historia, dándolles voz e imaxe e mostrando a súa historia de vida e como lles ten influído o feito de ser mulleres e convidando así á sociedade á reflexión. Esta pequena mostra de mulleres simbolizan o pasado, presente e futuro da nosa sociedade e son espello da evolución da comarca co paso do tempo.
A iniciativa , que está organizada e coordinada polo Departamento de Servizos Sociais do Concello de Cospeito, está financiada pola Secretaría de Estado de Igualdade dentro do marco do Pacto de Estado pola Violencia de Xénero.

Los Reyes Magos vuelven al Concello de Cospeito

en este año 2021

REANUDACIÓN DO PRAZO DE INFORMACIÓN PÚBLICA NO EXPEDIENTE DE APROBACIÓN INICIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL NO CONCELLO DE COSPEITO

 En data 20 de xaneiro de 2020 publicouse no DOG a aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Cospeito. Neste anuncio abríase por dous (2) meses o prazo de información pública para que aqueles que tiveran interés presentasen as súas alegacións.

O día 14 de marzo de 2020 publicouse no BOE o RD 463/2020 de Declaración do Estado de alarma que estableceu a suspensión dos plazos e términos nos procedementos administrativos

O día 23 de maio de 2020 publicouse no BOE o RD 537/2020 que establece no seu artigo 9 o seguinte:

 Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

 Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórroga

Á vista do anterior o Concello de Cospeito REANUDA o prazo de exposición pública para presentación de alegacións ó  Plan Xeral de Ordenación Municipa do Concello de Cospeito que rematará o día 8 de xunio de 2020 incluido.

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL

Aprobado inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal, por Acordo do Pleno de data 13 de decembro do 2019, de conformidade cos artigos 60.6 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia sométese a información pública polo prazo de dous meses a contar desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio no diario oficial de Galicia.

Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais, para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes ou obter copias. Así mesmo, estará a disposición na sede electrónica deste Concello 

NOTICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE COSPEITO

Toda la actualidad: avisos, noticias y eventos de interés...

Museo de las aves

Puedes hacer tu reserva para visitar el museo enviando un correo a la siguiente dirección
Reservar!ENTRAR

CONOCE COSPEITO

Flora, fauna, naturaleza...

Cospeito

«De ouro e sobre ondas de azur e prata, unha cruz floronada de gules, cargada de cinco veneras de prata; mantelado de gules con dúas torres de ouro. Ao timbre, coroa real pechada.»

Contacto

Avenida da Terra Chá, 29
Cospeito(Lugo)
Tlf: 982 52 00 01
Mail: concellodecospeito@concellodecospeito.es

Mapa de situación