|Organigrama

Grupos Municipáis
ALCALDE

 

D. Armando Castosa Alvariño

 

TENIENTES DE ALCALDE

1º Teniente de Alcalde:
D. Fernando Carballeira Rábade

2º Teniente de Alcalde:
D. Daniel Paz Carballeira

3º Teniente de Alclade:
Dª Natividad Miguélez Castro

4º Teneiente de Alcalde:
D. Rocío García Corbelle.

COMPOSICIÓN DA XUNTA DE GOBERNO

D. FERNANDO CARBALLEIRA RABADE.
D. DANIEL PAZ CARBALLEIRA.
Dª. NATIVIDAD MIGUELEZ CASTRO.
Dª. ROCIO GARCIA CORBELLE.

A Xunta de Goberno celebrará sesión ordinaria cada 15 días ( la 1ª y 3ª semana de cada mes, os xoves as 13:30 horas ).

COMISIONES INFORMATIVAS

Comisión Informativa Especial de Cuentas, que podrá funcionar como comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos y Hacienda.

Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras, contratación y Patrimonio.

Comisión Informativa Permanente de Estudio, Informe y Consulta de Asuntos Generales del Pleno.

Las Comisiones Informativas tendrán carácter bimensual.

DELEGACIÓN DE SERVIZOS NAS RESPECTIVAS CONSEJALÍAS

D. Fernando Carballeira Rábade:
Obras e infraestructuras xerais, Ordenación do territorio e Urbanismo, Limpeza Viaria, Parques e xardins, Protección Civil.

D. Daniel Paz Carballeira:
Participación e coordinación coas parroquias, Participación cidadá, Feiras e mercados, Turismo e Deportes.

Dª Natividad Miguélez Castro:
Formación, Consumo e Xuventude.

Dª. Rocío García Corbelle:
Educación, Cultura, Menores e atención á infancia.

D. Juan Pablo Gayoso Rifón:
Economía e Facenda, Medio ambiente e desenvolvemento sostible, Industria e Comercio.

D. Iván Méndez Flores:

Réxime Interior, Novas Tecnoloxías da Información, Promoción Económica e Social, Emprego e apoio ó emprendemento.

D. José Veiga Fernández:
Acción Rural, Gandería e Protección do agro, Estructuras e infraestructuras agrarias, Montes e Protección Agroforestal.

Dª. María José Paredes Yáñez:
Servizos sociais, Muller e Política de Igualdade, Atención á terceira idade.

NOVAS DO CONCELLO DE COSPEITO

Toda a actualidade: avisos, novas e eventos de interese...

PROGRAMA-ACTOS-VIOLENCIA-XENERO-25N-2021

O 17 de decembro de 1999 a Asemblea Xeral das Nacións Unidas declarou o 25 de novembro como Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, convidando a gobernos, organizacións internacionais e organizacións non gubernamentais a desenvolver...

“COSPEITO EDUCA EN IGUALDADE”

“COSPEITO EDUCA EN IGUALDADE” actividades lúdico en igualdade  “Existen poucas armas no mundo tan poderosas coma unha nena cun libro na man” Se nos educaran en Igualdade dende a infancia poderíamos frear a violencia de xénero. O Concello de Cospeito a través do...

Cospeito

«De ouro e sobre ondas de azur e prata, unha cruz floronada de gules, cargada de cinco veneras de prata; mantelado de gules con dúas torres de ouro. Ao timbre, coroa real pechada.»

Contacto

Avenida da Terra Chá, 29
Cospeito(Lugo)
Tlf: 982 52 00 01
Mail: concellodecospeito@concellodecospeito.es

Mapa de situación