|Organigrama

Grupos Municipáis
ALCALDE

 

D. Armando Castosa Alvariño

 

TENIENTES DE ALCALDE

1º Teniente de Alcalde:
D. Fernando Carballeira Rábade

2º Teniente de Alcalde:
D. Daniel Paz Carballeira

3º Teniente de Alclade:
Dª Natividad Miguélez Castro

4º Teneiente de Alcalde:
D. Rocío García Corbelle.

COMPOSICIÓN DA XUNTA DE GOBERNO

D. FERNANDO CARBALLEIRA RABADE.
D. DANIEL PAZ CARBALLEIRA.
Dª. NATIVIDAD MIGUELEZ CASTRO.
Dª. ROCIO GARCIA CORBELLE.

A Xunta de Goberno celebrará sesión ordinaria cada 15 días ( la 1ª y 3ª semana de cada mes, os xoves as 13:30 horas ).

COMISIONES INFORMATIVAS

Comisión Informativa Especial de Cuentas, que podrá funcionar como comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos y Hacienda.

Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras, contratación y Patrimonio.

Comisión Informativa Permanente de Estudio, Informe y Consulta de Asuntos Generales del Pleno.

Las Comisiones Informativas tendrán carácter bimensual.

DELEGACIÓN DE SERVIZOS NAS RESPECTIVAS CONSEJALÍAS

D. Fernando Carballeira Rábade:
Obras e infraestructuras xerais, Ordenación do territorio e Urbanismo, Limpeza Viaria, Parques e xardins, Protección Civil.

D. Daniel Paz Carballeira:
Participación e coordinación coas parroquias, Participación cidadá, Feiras e mercados, Turismo e Deportes.

Dª Natividad Miguélez Castro:
Formación, Consumo e Xuventude.

Dª. Rocío García Corbelle:
Educación, Cultura, Menores e atención á infancia.

D. Juan Pablo Gayoso Rifón:
Economía e Facenda, Medio ambiente e desenvolvemento sostible, Industria e Comercio.

D. Iván Méndez Flores:

Réxime Interior, Novas Tecnoloxías da Información, Promoción Económica e Social, Emprego e apoio ó emprendemento.

D. José Veiga Fernández:
Acción Rural, Gandería e Protección do agro, Estructuras e infraestructuras agrarias, Montes e Protección Agroforestal.

Dª. María José Paredes Yáñez:
Servizos sociais, Muller e Política de Igualdade, Atención á terceira idade.

NOVAS DO CONCELLO DE COSPEITO

Toda a actualidade: avisos, novas e eventos de interese...

Cospeito

«De ouro e sobre ondas de azur e prata, unha cruz floronada de gules, cargada de cinco veneras de prata; mantelado de gules con dúas torres de ouro. Ao timbre, coroa real pechada.»

Contacto

Avenida da Terra Chá, 29
Cospeito(Lugo)
Tlf: 982 52 00 01
Mail: concellodecospeito@concellodecospeito.es

Mapa de situación