Servizos OMIC

|Concello de Cospeito
A OMIC

OMIC é a abreviatura pola cal se coñecen as Oficinas Municipais de Información ó Consumidor, é un servizo para axudar ós consumidores e usuarios a defendelos seus dereitos por medio da información previa, o asesoramento e a recepción de reclamacións en temas de consumo.

A OMIC é un servizo municipal de atención directa e gratuita ó través do cal tódolos cidadáns poden solicitar información sobre os problemas que poidan afectarlles como consumidores.

Os servizos que a OMIC ofrece son:

Atención persoalizada de consultas.
Análise e tramitación de denuncias, queixas e reclamacións.
Mediación entre as partes para a resolución de determinadas cuestións.
Campañas de información e orientación ós consumidores.
Edición de material informativo como os “Avisos ós Consumidores”.
Documentación técnica.
Arquivo lexislativo e normativo.
Colaboración coa Xunta Arbitral de Consumo.
Colaboración coas asociacións de consumidores.

Finalidade

Informar e orientar ós consumidores sobre el exercicio dos seus dereitos.
Recibir denuncias e reclamacións dos consumidores.
Educación e formación en materia de consumo.

NOVAS DO CONCELLO DE COSPEITO

Toda a actualidade: avisos, novas e eventos de interese...

Cospeito

«De ouro e sobre ondas de azur e prata, unha cruz floronada de gules, cargada de cinco veneras de prata; mantelado de gules con dúas torres de ouro. Ao timbre, coroa real pechada.»

Contacto

Avenida da Terra Chá, 29
Cospeito(Lugo)
Tlf: 982 52 00 01
Mail: concellodecospeito@concellodecospeito.es

Mapa de situación