O Concello de Cospeito convoca tres prazas de conductor de vehículo motobomba para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

Prazo de presentación de instancias: dentro dos 5 (Cinco) días naturais seguintes ó da publicación do anuncio no xornal El Progreso de Lugo. 

Modelo de instancia e bases: estarán a disposición dos interesados na páxina oficial do Concello de Cospeito www.concellodecospeito.es, nas Oficinas Xerais do Concello (horario de 9:00 a 14:00 horas), ou previa solicitude no correo electrónico: adlcospeito@concellodecospeito.es

bases contratacion de 3 choferes motobomba 2017