Modificación do Nomeamento do Tribunal Cualificador selectivo para a provisión de 1 praza de xefe de brigada e 4 prazas de peón

ANUNCIO 1 BRIGADAS

ANUNCIO 2 BRIGADAS