Pola presente, faise público o nomeamento do tribunal cualificador selectivo para a provisión de 3 prazas de conductor de vehículo motobomba para a prevención e defensa contra incendios forestais 2017 así como a data, hora e lugar en que terán lugar a proba de esforzo, a valoración de méritos e a proba práctica, segundo o establecido na Resolución da Alcaldía núm. 2017-0282, de data 27 de xuño de 2017.

Anuncio 3 Conductores Motobomba