O Concello de Cospeito mellora  a  Escola Infantil Municipal, ca obra “mellora da envolvente térmica” e a  adquisición e mellora do equipamento do centro, ca compra de mobiliario interior, material didáctico e de xogo, a través dunha axuda da Xunta de  Galicia cofinanciada pola Unión Europea dentro do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020