Servizos sociais

|Concello de Cospeito
TÁBOA INDICATIVA

< Volver atrás

1. Reforza-las estruturas de acollida, de axuda e de aloxamento e información a mulleres e menores, vítimas de violencias.
2. Asegurar uns ingresos mínimos suficientes para as mulleres en situacións de violencia de xénero.
3. Apoio material ás asociacións que a combaten respectando a súa independencia.
4. Cursos de formación e sensibilización a tódalas persoas que teñan algunha relación co problema.
5. Establecer un protocolo de actuación das institucións que interveñen nos casos de violencia ás mulleres.
6. Atención inmediata e especializada tanto nos centros sanitarios como no forense.
7. Que as asociacións de defensa dos dereitos das mulleres poidan constituírse en parte acusadora do lado das vítimas.
8. O Servizo Específico de Fiscalía e o seu funcionamento debe ser transparente e eficaz.
9. Que as vítimas dispoñan ante os procedementos xudiciais de dereitos, ó menos, iguais ós dos acusados. As vítimas deben ter dereito a ser asistidas e informadas durante todo o procedemento.
10. Eliminación da publicidade sexista nos medios de comunicación, denunciando tódolos casos que se detecten.
11. Elimina-los contidos susceptibles de contribuír a xerar violencia de xénero dos programas educativos, abrindo debates nos Centros de Ensinanza.
12. O dereito de residencia debe estar garantido para tódalas persoas, así como a autonomía para as mulleres inmigrantes independentemente da súa situación conxugal ou familiar. Debe garantirse igualmente a posibilidade de separarse ou divorciarse sen perde-lo dereito de residencia permanente, pois o contrário obriga a numerosas mulleres a soportar situacións de violencia de xénero.

< Volver atrás

NOVAS DO CONCELLO DE COSPEITO

Toda a actualidade: avisos, novas e eventos de interese...

Cospeito

«De ouro e sobre ondas de azur e prata, unha cruz floronada de gules, cargada de cinco veneras de prata; mantelado de gules con dúas torres de ouro. Ao timbre, coroa real pechada.»

Contacto

Avenida da Terra Chá, 29
Cospeito(Lugo)
Tlf: 982 52 00 01
Mail: concellodecospeito@concellodecospeito.es

Mapa de situación