Servizos sociais

|Concello de Cospeito
TÁBOA INDICATIVA

< Volver atrás

1. Reforza-las estruturas de acollida, de axuda e de aloxamento e información a mulleres e menores, vítimas de violencias.
2. Asegurar uns ingresos mínimos suficientes para as mulleres en situacións de violencia de xénero.
3. Apoio material ás asociacións que a combaten respectando a súa independencia.
4. Cursos de formación e sensibilización a tódalas persoas que teñan algunha relación co problema.
5. Establecer un protocolo de actuación das institucións que interveñen nos casos de violencia ás mulleres.
6. Atención inmediata e especializada tanto nos centros sanitarios como no forense.
7. Que as asociacións de defensa dos dereitos das mulleres poidan constituírse en parte acusadora do lado das vítimas.
8. O Servizo Específico de Fiscalía e o seu funcionamento debe ser transparente e eficaz.
9. Que as vítimas dispoñan ante os procedementos xudiciais de dereitos, ó menos, iguais ós dos acusados. As vítimas deben ter dereito a ser asistidas e informadas durante todo o procedemento.
10. Eliminación da publicidade sexista nos medios de comunicación, denunciando tódolos casos que se detecten.
11. Elimina-los contidos susceptibles de contribuír a xerar violencia de xénero dos programas educativos, abrindo debates nos Centros de Ensinanza.
12. O dereito de residencia debe estar garantido para tódalas persoas, así como a autonomía para as mulleres inmigrantes independentemente da súa situación conxugal ou familiar. Debe garantirse igualmente a posibilidade de separarse ou divorciarse sen perde-lo dereito de residencia permanente, pois o contrário obriga a numerosas mulleres a soportar situacións de violencia de xénero.

< Volver atrás

NOVAS DO CONCELLO DE COSPEITO

Toda a actualidade: avisos, novas e eventos de interese...

PROGRAMA-ACTOS-VIOLENCIA-XENERO-25N-2021

O 17 de decembro de 1999 a Asemblea Xeral das Nacións Unidas declarou o 25 de novembro como Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, convidando a gobernos, organizacións internacionais e organizacións non gubernamentais a desenvolver...

“COSPEITO EDUCA EN IGUALDADE”

“COSPEITO EDUCA EN IGUALDADE” actividades lúdico en igualdade  “Existen poucas armas no mundo tan poderosas coma unha nena cun libro na man” Se nos educaran en Igualdade dende a infancia poderíamos frear a violencia de xénero. O Concello de Cospeito a través do...

Cospeito

«De ouro e sobre ondas de azur e prata, unha cruz floronada de gules, cargada de cinco veneras de prata; mantelado de gules con dúas torres de ouro. Ao timbre, coroa real pechada.»

Contacto

Avenida da Terra Chá, 29
Cospeito(Lugo)
Tlf: 982 52 00 01
Mail: concellodecospeito@concellodecospeito.es

Mapa de situación