Grupos Municipáis

|Membros da corporación
pp

Partido Popular

D. ARMANDO CASTOSA ALVARIÑO
D.ª NATIVIDAD MIGUÉLEZ CASTRO
D. DANIEL PAZ CARBALLEIRA
D. ÁLVARO PUENTE SEIJAS
D.ª ROCÍO GARCÍA CORBELLE
D. JUAN PABLO GAYOSO RIFON
PSOE D.ª MARÍA ROSA MORÁN LUACES
D. RAMÓN NODAR GONZÁLEZ
D.ª MARÍA CARMEN NODAR DOMÍNGUEZ
D. GONZALO RODRÍGUEZ FERREIRO
BNG Dª. MARÍA YOLANDA GARCIA CABANA

NOVAS DO CONCELLO DE COSPEITO

Toda a actualidade: avisos, novas e eventos de interese...

Proxecto “Mellora da envolvente térmica” e a  adquisición e mellora do equipamento do centro, ca compra de mobiliario interior, material didáctico e de xogo

O Concello de Cospeito mellora  a  Escola Infantil Municipal, ca obra “mellora da envolvente térmica” e a  adquisición e mellora do equipamento do centro, ca compra de mobiliario interior, material didáctico e de xogo, a través dunha axuda da Xunta de  Galicia...

Cospeito

«De ouro e sobre ondas de azur e prata, unha cruz floronada de gules, cargada de cinco veneras de prata; mantelado de gules con dúas torres de ouro. Ao timbre, coroa real pechada.»

Contacto

Avenida da Terra Chá, 29
Cospeito(Lugo)
Tlf: 982 52 00 01
Mail: concellodecospeito@concellodecospeito.es

Mapa de situación